Tool box

เหล็ก

View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

รายการ 1-40 จาก 650

ต่อหน้า
 1. เหล็กแบนรีด 1/2x3/16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10037682

  ฿56.00
 2. เหล็กแบนรีด 3/4x1/8 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10060386

  ฿83.30
 3. รางล่างประตู สีแดง

  รหัสสินค้า:10057449

  ฿505.00
 4. เหล็กรางพับ 3x1.5x3/16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10047859

  ฿991.00
 5. เหล็กรางพับ 4x2x1/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10047862

  ฿1,815.00
 6. เหล็กรางพับ 5x2.5x3/16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10047870

  ฿1,928.00
 7. เหล็กรางพับ 6x3x3/16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10047875

  ฿2,332.00
 8. เหล็กรางพับ 6x3x1/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10047879

  ฿2,989.00
 9. เหล็กรางพับ 9x3x1/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10047885

  ฿4,026.00
 10. เหล็กรางพับ 10x3x3/8 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10047890

  ฿6,141.00
 11. เหล็กรางพับ 10x3x3/16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10047898

  ฿3,153.00
 12. เหล็กรางพับ 4x2x3/16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10057463

  ฿1,484.00
 13. เหล็กรางพับ 7x3x1/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10057467

  ฿3,334.00
 14. เหล็กรางพับ 8x3x3/8 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10057470

  ฿5,514.00
 15. เหล็กรางพับ 9x3x3/8 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10057475

  ฿6,013.00
 16. เหล็กรางพับ 12x3x1/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10057479

  ฿4,752.00
 17. เหล็กรางพับ 2x2 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10058341

  ฿449.00
 18. เหล็กรางพับ 3 x 1 1/2 x 1/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10058343

  ฿1,207.00
 19. เหล็กรางพับ 2x1 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10058360

  ฿293.00
 20. ลวดขาว เบอร์ 8

  รหัสสินค้า:10245025

  ฿1,914.00
 21. ลวดขาว เบอร์ 6

  รหัสสินค้า:10245042

  ฿1,914.00
 22. ลวดขาว เบอร์ 10

  รหัสสินค้า:10245053

  ฿1,914.00
 23. ลวดขาว เบอร์ 18

  รหัสสินค้า:10245061

  ฿1,116.00
 24. ลวดขาว เบอร์ 11

  รหัสสินค้า:10245064

  ฿1,924.00
 25. ลวดขาว เบอร์ 16

  รหัสสินค้า:10245068

  ฿2,030.00
 26. ลวดขาว เบอร์ 12

  รหัสสินค้า:10245070

  ฿1,935.00
 27. ลวดขาว เบอร์ 13

  รหัสสินค้า:10245074

  ฿1,956.00
 28. ลวดขาว เบอร์ 14

  รหัสสินค้า:10245077

  ฿1,977.00
 29. ลวดตะปู 10 กิโลกรัม

  รหัสสินค้า:10058409

  ฿34.00
 30. ลวดผูกเหล็ก กลาง เบอร์ 18 ขด

  รหัสสินค้า:10193876

  ฿83.00
 31. ลวดผูกเหล็ก ใหญ่ เบอร์ 18 ขด

  รหัสสินค้า:10218629

  ฿139.00
 32. เหล็ก H-BEAM 250x250x9x14x6 เมตร มอก.

  รหัสสินค้า:10015894

  ฿14,890.00
 33. เหล็ก H-BEAM 300x300x10x15x6 เมตร มอก.

  รหัสสินค้า:10015926

  ฿19,332.00
 34. SYS เหล็ก H-BEAM 100x100x6x8x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10244065

  ฿3,767.00
 35. SYS เหล็ก H-BEAM 125x125x6.5x9x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10244066

  ฿5,213.00
 36. SYS เหล็ก H-BEAM 150x150x7x10x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10244067

  ฿6,899.00
 37. SYS เหล็ก H-BEAM 200x200x8x12x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10244068

  ฿10,929.00
 38. SYS เหล็ก H-BEAM 250x250x9x14x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10244070

  ฿15,856.00
 39. SYS เหล็ก H-BEAM 175x175x7.5x11x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10252756

  ฿8,804.00
View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

รายการ 1-40 จาก 650

ต่อหน้า