Concrete Drill Bits

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
หน้าที่
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

รายการ 1-40 จาก 56

ต่อหน้า
 1. JOCKEY ชุดดอกสว่านเจาะรวม 9 ตัว

  รหัสสินค้า:10301195

  ฿178.00
 2. JOCKEY ดอกสว่านเจาะคอนกรีต 6 มม.

  รหัสสินค้า:10301178

  ฿25.00
 3. JOCKEY ดอกสว่านเจาะคอนกรีต 7 มม.

  รหัสสินค้า:10301180

  ฿28.00
 4. EUROX ดอกสว่านเจาะปูน 7 x 100 มม.

  รหัสสินค้า:10313966

  ฿49.00
 5. JOCKEY ดอกสกัดแหลม กลม 14 X 250 มม.

  รหัสสินค้า:10287938

  ฿83.00
 6. HITACHI ชุดดอกสว่านเจาะ รุ่น FDV16B2

  รหัสสินค้า:10202422

  ฿212.00
 7. MAKITA ดอกสกัดคอนกรีตแบน 17 x 280 มม.

  รหัสสินค้า:10015511

  ฿144.00
 8. NASH ดอกสว่านเจาะคอนกรีต 5 ตัวชุด รุ่น N300303

  รหัสสินค้า:10188003

  ฿116.00
 9. NASH ดอกสว่านเจาะคอนกรีต 7 ตัวชุด รุ่น N300304

  รหัสสินค้า:10188006

  ฿263.00
 10. HITACHI ดอกสกัดคอนกรีต SDS 300 รุ่น Max

  รหัสสินค้า:10202568

  ฿218.00
 11. HITACHI ดอกสกัดคอนกรีต SDS 400 รุ่น Max

  รหัสสินค้า:10202929

  ฿261.00
 12. HITACHI ดอกสกัดคอนกรีต ปากแบน 25 มม. x 400L

  รหัสสินค้า:10202937

  ฿302.00
 13. NASH ดอกสว่านเจาะคอนกรีต 12 มม. รุ่น N30040270

  รหัสสินค้า:10187413

  ฿46.00
 14. NASH ดอกสว่านเจาะคอนกรีต 14 มม. รุ่น N30040272

  รหัสสินค้า:10187414

  ฿46.00
View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
หน้าที่
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

รายการ 1-40 จาก 56

ต่อหน้า