PB Socket

ข้อต่อท่อพีบี

View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
หน้าที่
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

รายการ 1-39 จาก 55

ต่อหน้า
 1. สามทางลด PB 20x15x20 มม.

  รหัสสินค้า:10040136

  ฿86.00
 2. สามทางลด PB 25x20x25 มม.

  รหัสสินค้า:10040148

  ฿174.00
 3. ฝาอุดท่อ PB 25 มิลลิเมตร

  รหัสสินค้า:10003453

  ฿59.00
 4. ฝาอุดท่อ PB ขนาด 15 มิลลิเมตร

  รหัสสินค้า:10025761

  ฿42.00
 5. ฝาอุดท่อ PB ขนาด 20 มิลลิเมตร

  รหัสสินค้า:10025767

  ฿50.00
 6. ข้องอเกลียวนอก (PB) 20x3/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10010617

  ฿87.00
 7. ข้องอเกลียวนอก (PB) 25x1 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10015691

  ฿121.00
 8. ข้องอเกลียวใน (PB) 15x1/2 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10005662

  ฿60.00
 9. ข้องอเกลียวใน (PB) 20x1/2 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10010390

  ฿81.00
 10. ข้องอเกลียวใน (PB) 20x3/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10005667

  ฿88.00
 11. ข้องอเกลียวใน (PB) 25x1 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10011233

  ฿121.00
 12. ข้องอ PB 90 องศา 15x15

  รหัสสินค้า:10003448

  ฿35.00
 13. ข้องอ PB 90 องศา 20x20

  รหัสสินค้า:10010420

  ฿71.00
 14. ข้องอ PB 90 องศา 25x25

  รหัสสินค้า:10010946

  ฿106.00
 15. ข้องอ PB 90 องศา 40x40

  รหัสสินค้า:10000387

  ฿214.00
 16. ข้องอ PB 90 องศา 50x50

  รหัสสินค้า:10005752

  ฿370.00
 17. ข้อต่อเกลียวนอก PB 15x1/2 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10011655

  ฿65.00
 18. ข้อต่อเกลียวนอก PB 20x1/2 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10010557

  ฿86.00
 19. ข้อต่อเกลียวนอก PB 20x13/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10010403

  ฿97.00
 20. ข้อต่อเกลียวนอก PB 25 x 3/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10016780

  ฿116.00
 21. ข้อต่อเกลียวนอก PB 25x1 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10011237

  ฿126.00
 22. ข้อต่อเกลียวนอก PB 40x1 1/2 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10000393

  ฿229.00
 23. ข้อต่อเกลียวนอก PB 50x2 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10002754

  ฿383.00
 24. ข้อต่อเกลียวใน PB 15x1/2 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10005759

  ฿71.00
 25. ข้อต่อเกลียวใน PB 20x1/2 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10010212

  ฿99.00
 26. ข้อต่อเกลียวใน PB 20x3/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10011667

  ฿109.00
 27. ข้อต่อเกลียวใน PB 25x1 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10010952

  ฿144.00
 28. ข้อต่อตรง (PB) 15x15 มม.

  รหัสสินค้า:10005762

  ฿53.00
 29. ข้อต่อตรง (PB) 20x20 มม.

  รหัสสินค้า:10003895

  ฿75.00
 30. ข้อต่อตรง (PB) 25x25 มม.

  รหัสสินค้า:10010684

  ฿97.00
 31. ข้อต่อตรง (PB) 40x40 มม.

  รหัสสินค้า:10020526

  ฿229.00
 32. ข้อต่อตรง (PB) 50x50 มม.

  รหัสสินค้า:10002557

  ฿380.00
 33. ข้อต่อลด (PB) 20x15 มม.

  รหัสสินค้า:10010220

  ฿71.00
 34. ข้อต่อลด (PB) 25x15 มม.

  รหัสสินค้า:10015739

  ฿99.00
 35. ข้อต่อลด (PB) 25x20 มม.

  รหัสสินค้า:10010418

  ฿105.00
View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
หน้าที่
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

รายการ 1-39 จาก 55

ต่อหน้า