Electrical Conduits

ท่อร้อยสาย

View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

33 รายการ

ต่อหน้า
 1. UNION ท่อ EMT 1/2 นิ้ว 3 เมตร

  รหัสสินค้า:10110199

  ราคาพิเศษ ฿72.00 ฿75.00
 2. UNION ท่อ EMT 3/4 นิ้ว 3 เมตร

  รหัสสินค้า:10110201

  ฿115.00
 3. UNION ท่อ EMT 1 นิ้ว 3 เมตร

  รหัสสินค้า:10110202

  ฿167.00
 4. UNION ท่อ EMT 1 1/2 นิ้ว 3 เมตร

  รหัสสินค้า:10110203

  ฿340.00
 5. UNION ท่อ EMT 2 นิ้ว 3 เมตร

  รหัสสินค้า:10110205

  ฿422.00
 6. PANASONIC ท่อ EMT 1/2 นิ้ว 3 เมตร (มอก.)

  รหัสสินค้า:10214939

  ฿89.00
 7. PANASONIC ท่อ EMT 3/4 นิ้ว 3 เมตร (มอก.)

  รหัสสินค้า:10214940

  ฿129.00
 8. FINEXT ท่อ EMT 1/2 นิ้ว ไม่มี(มอก.)

  รหัสสินค้า:10237580

  ฿52.00
 9. FINEXT ท่อ EMT 3/4 นิ้ว (ไม่มี(มอก.)

  รหัสสินค้า:10237582

  ฿775.00
 10. PANASONIC ท่อ EMT 1 นิ้ว x 3 เมตร (มอก.)

  รหัสสินค้า:10270005

  ฿187.00
 11. UNION ท่อ IMC 1/2 นิ้ว x 3 เมตร

  รหัสสินค้า:10110208

  ฿190.00
 12. UNION ท่อ IMC 3/4 นิ้ว x 3 เมตร

  รหัสสินค้า:10110212

  ฿252.00
 13. UNION ท่อ IMC 1 นิ้ว x 3 เมตร

  รหัสสินค้า:10110214

  ฿341.00
 14. PANASONIC ท่อ IMC 1/2 นิ้ว x 3 เมตร (มอก.)

  รหัสสินค้า:10233135

  ฿190.00
 15. PANASONIC ท่อ IMC 3/4 นิ้ว x 3 เมตร (มอก.)

  รหัสสินค้า:10233136

  ฿252.00
 16. UNION ท่อ IMC  1 1/2 นิ้ว 3 เมตร

  รหัสสินค้า:10256646

  ฿550.00
 17. UNION ท่อ IMC  2 นิ้ว x 3 เมตร

  รหัสสินค้า:10256647

  ฿752.00
 18. PANASONIC ท่อ IMC 1 นิ้ว x 3 เมตร (มอก.)

  รหัสสินค้า:10270007

  ฿347.00
 19. ZEBERG ท่อร้อยสาย PVC 16 มม. x 2.9 เมตร

  รหัสสินค้า:10194969

  ฿28.00
 20. ZEBERG ท่อร้อยสาย PVC 20 มม. x 2.9 เมตร

  รหัสสินค้า:10194970

  ฿34.00
 21. ZEBERG ท่อร้อยสาย PVC 25 มม. x 2.9 เมตร

  รหัสสินค้า:10194973

  ฿55.00
 22. ZEBERG ท่อร้อยสาย PVC 50 มม. x 2.9 เมตร

  รหัสสินค้า:10194974

  ฿263.00
 23. FINEXT ท่อร้อยสาย PVC 16 มม. x 2.9 เมตร

  รหัสสินค้า:10239441

  ฿22.00
 24. FINEXT ท่อร้อยสาย PVC 20 มม. x 2.9 เมตร

  รหัสสินค้า:10239442

  ฿28.00
 25. FINEXT ท่อร้อยสาย PVC 25 มม. x 2.9 เมตร

  รหัสสินค้า:10239443

  ฿44.00
 26. HACO ท่อร้อยสาย PVC 16 มม. X 2.9 เมตร

  รหัสสินค้า:10279061

  ฿33.00
 27. HACO ท่อร้อยสาย PVC 20 มม. X 2.9 เมตร

  รหัสสินค้า:10279062

  ฿39.00
 28. POWER MAX ท่อร้อยสาย PVC 16 x 1.3 มม. 3 เมตร สีดำ

  รหัสสินค้า:10350620

  ฿30.00
 29. POWER MAX ท่อร้อยสาย PVC 20 x 1.45 มม. 3 เมตร สีดำ

  รหัสสินค้า:10350621

  ราคาพิเศษ ฿38.00 ฿40.00
 30. POWER MAX ท่อร้อยสาย PVC 25 x 1.65 มม. 3 เมตร สีดำ

  รหัสสินค้า:10350622

  ฿60.00
View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

33 รายการ

ต่อหน้า