Wide Flange Steel

เหล็กไวแฟรงค์

View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

19 รายการ

ต่อหน้า
 1. SYS เหล็กไวด์แฟรงค์ 100x50x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10109063

  ฿2,037.00
 2. SYS เหล็กไวด์แฟรงค์ 148x100x6x9x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10254525

  ฿4,636.00
 3. SYS เหล็กไวด์แฟรงค์ 150x75x5x7x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10254527

  ฿3,066.00
 4. SYS เหล็กไวด์แฟรงค์ 194x150x6x9x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10254530

  ฿6,716.00
 5. SYS เหล็กไวด์แฟรงค์ 200x100x5.5x8x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10254531

  ฿4,672.00
 6. SYS เหล็กไวด์แฟรงค์ 244x175x7x11x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10254529

  ฿9,673.00
 7. SYS เหล็กไวด์แฟรงค์ 250x125x6x9x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10254528

  ฿6,483.00
 8. SYS เหล็กไวด์แฟรงค์ 294x200x8x12x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10254515

  ฿12,447.00
 9. SYS เหล็กไวด์แฟรงค์ 300x150x6.5x9x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10254516

  ฿8,038.00
 10. SYS เหล็กไวด์แฟรงค์ 400x200x8x13x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10254518

  ฿14,454.00
 11. เหล็กไวด์แฟรงค์ 148x100x6x9x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10178109

  ฿3,433.00
 12. เหล็กไวด์แฟรงค์ 194x150x6x9x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10048161

  ฿6,307.00
 13. เหล็กไวด์แฟรงค์ 244x175x7x11x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10211393

  ฿9,083.00
 14. เหล็กไวด์แฟรงค์ 250x125x6x9x6 เมตร

  รหัสสินค้า:10048164

  ฿6,088.00
View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

19 รายการ

ต่อหน้า