ZI-TEC

View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

32 รายการ

ต่อหน้า
 1. ZI-TEC ใบตัดคอนกรีต 14 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10275806

  ฿1,970.00
 2. ZI-TEC ใบตัดคอนกรีต 16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10304328

 3. ZI-TEC ใบตัดคอนกรีต 4 นิ้ว 8 ร่อง

  รหัสสินค้า:10300497

 4. ZI-TEC ใบตัดคอนกรีต 7 นิ้ว 14 ร่อง

  รหัสสินค้า:10300567

 5. ZI-TEC ใบตัดคอนกรีต 9 นิ้ว 16 ร่อง

  รหัสสินค้า:10300580

 6. ZI-TEC ใบตัดคอนกรีต 4 นิ้ว ทูอินวัน

  รหัสสินค้า:10275802

 7. ZI-TEC ใบตัดคอนกรีต 7 นิ้ว ทูอินวัน

  รหัสสินค้า:10300498

 8. ZI-TEC ใบตัดคอนกรีต 9 นิ้ว ทูอินวัน

  รหัสสินค้า:10300569

 9. ZI-TEC ใบตัดคอนกรีต 14 นิ้ว หนา 10 มม.

  รหัสสินค้า:10275810

 10. ZI-TEC ใบตัดคอนกรีต 16 นิ้ว หนา 10 มม.

  รหัสสินค้า:10304329

 11. ZI-TEC ดอกเจาะปูนแบบแห้ง 50 x 170 มม. รุ่น SDS

  รหัสสินค้า:10304323

 12. ZI-TEC ดอกเจาะปูนแบบแห้ง 65 x 170 มม. รุ่น SDS

  รหัสสินค้า:10304325

 13. ZI-TEC ดอกเจาะปูนแบบแห้ง 72 x 170 มม. รุ่น SDS

  รหัสสินค้า:10304326

 14. ZI-TEC ดอกสกัดปูนแบน 14 x 250 มม. รุ่น SDS-PLUS

  รหัสสินค้า:10300537

 15. ZI-TEC ดอกสกัดปูนแหลม 18 x 400 มม. รุ่น SDS-Max

  รหัสสินค้า:10300553

 16. ZI-TEC ดอกสกัดปูนแหลม 14 x 250 มม. รุ่น SDS-PLUS

  รหัสสินค้า:10300535

 17. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 1/16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320004

 18. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 5/64 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320006

 19. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 3/32 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320007

 20. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 7/64 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320008

 21. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 1/8 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320009

 22. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 9/64 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320011

 23. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 5/32 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320012

 24. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 11/64 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320043

 25. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 3/16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320044

 26. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 7/32 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320045

 27. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 1/4 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320046

 28. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 9/32 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320047

 29. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 5/16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320048

 30. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 3/8 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320049

 31. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 7/16 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320050

 32. ZI-TEC ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 1/2 นิ้ว

  รหัสสินค้า:10320051

View as แสดงสินค้าแบบตาราง แสดงสินค้าแบบรายการ
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย

32 รายการ

ต่อหน้า
เปรียบเทียบสินค้า 0