เงื่อนไขการสั่งซื้อและการจัดส่ง/รับสินค้า

 1. การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้า และบริการครบถ้วนตามที่แจ้งไว้เรียบร้อย แล้วยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขแล้วตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ dohome.co.th ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่าน เว็บไซต์ dohome.co.th นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น หรือที่สาขาของบริษัทได้
 2. การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (ตามเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า) หรือ การซื้อสินค้าแบบรับเองเองที่สาขา Click & Collect (ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อแบบ Click & Collect)
 3. การซื้อสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ต่างๆ ผู้ผลิต/ตัวแทน (บริษัทคู่ค้า) จะเป็นผู้ให้การรับประกัน คุณภาพสินค้าโดยตรง กรณีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันท่านสามารถติดต่อผู้ผลิต/ตัวแทน(บริษัทคู่ค้า) ได้โดยตรง
 4. ราคาที่ระบุในเว็บไซต์ dohome.co.th เป็นราคาสินค้าที่ไม่ได้รวมค่าบริการประกอบ-ติดตั้ง กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้บริการประกอบ-ติดตั้งสินค้า กรุณาติดต่อ เบอร์ 1746 กด 2
 5. การขายและสั่งซื้อบริการ (Home Service / คูปอง Voucher) คูปอง Voucher บริการทุกใบที่ทำการพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ dohome.co.th สามารถใช้ได้ตามที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แจ้งไว้เท่านั้น เช่น เป็นส่วนลดจากราคาสินค้า/บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อคูปอง Voucher /ตัวเลขอ้างอิงของคูปอง Voucher ที่พิมพ์ออกจากระบบแล้วและเกิดการสูญหายหรือถูกขโมยไปในทุกกรณี โดยคูปอง Voucher หรือเลขที่อ้างอิงนี้ไม่สามารถทำขึ้นใหม่/นำมาใช้ใหม่ ไม่ว่าเพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจากมีการทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ หากท่านไม่ใช้คูปอง Voucher /เลขที่อ้างอิงภายในกำหนดวันหมดอายุ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้คูปอง Voucher /เลขที่อ้างอิงนั้นๆ
 6. งานบริการของดูโฮม (Home Service) การซื้อสินค้าผ่าน Dohome.co.th ไม่รวมงานบริการใดๆ หากท่านต้องการงานบริการติดตั้ง กรุณาติดต่อ 1746 กด 2 ก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งงานบริการติดตั้งต้องอยู่ในข้อกำหนดมาตรฐานของดูโฮม เท่านั้น โดยมาตรฐานและอัตราค่าบริการปรากฏตามที่แจ้งไว้ในบริการแต่ละประเภท

เงื่อนไขสั่งซื้อออนไลน์ โดยรับเองที่สาขา (Click & Collect)

การสั่งซื้อสินค้าผ่าน dohome.co.th แล้วต้องการรับเองที่สาขานั้น ท่านสามารถเข้ารับสินค้าภายหลัง 120 นาที หลังจากที่ได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้น (ระยะเวลาดังกล่าวเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น)

 • หากท่านต้องการรับสินค้าภายในวันที่สั่งซื้อ ท่านต้องชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนเวลา 17.00 น. (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อประกาศต่างๆของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาทำการสาขา)
 • ในกรณีมีคำสั่งซื้อสมบูรณ์ผ่านระบบ แต่หากสินค้าไม่พร้อมที่จะให้ลูกค้ามารับ ทางบริษัท จะดำเนินการติดต่อท่านภายใน 60 นาที เพื่อชี้แจงการคำสั่งซื้อของท่าน โดยบริษัทสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
 • การสั่งซื้อประเภทเหล็กหรือสินค้ากลุ่มโครงสร้างขนาดใหญ่ ทางบริษัท ได้จัดเก็บไว้คลังเหล็ก (คลัง R) ทางบริษัท ขอรบกวนท่านรับสินค้าที่จุดบริการคลังเหล็ก ดังนั้นหากท่านซื้อสินค้าหลายๆประเภท อาจจะต้องแจ้งรับสินค้าทั้ง 2 จุดบริการ ทางบริษัท ขออภัยในความไม่สะดวก
 • กรณีได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อแล้วนั้น ท่านสามารถเข้ารับสินค้าได้ที่ “จุดบริการลูกค้า Click and Collect” โดยนำเอกสารหรืออีเมลยืนยันคำสั่งซื้อมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนเวลาทำการสาขาปิดบริการ
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่มารับสินค้าภายใน 15 วัน ทางบริษัท จะดำเนินการติดต่อลูกค้า เพื่อเปลี่ยน/เลื่อนวันเข้ารับบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า

 • การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ สามารถทำได้ในช่องทางดังต่อไปนี้
 • บัตรเครดิต Visa / Master Card / KTC / UnionPay / บัตรเดบิต /li>
 • อินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง : ภายหลังที่ท่านเลือกชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์แบงค์กิ้ง ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าจออินเตอร์แบงค์กิ้งของธนาคารที่เลือกไว้ ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามที่ระบุเพื่อดำเนินการชำระเงิน ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินจากธนาคารของท่าน
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM : หลังจากที่ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถพิมพ์ใบชำระเงินและนำไปชำระได้ที่ธนาคารที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทจะทำการยืนยันการจัดส่งสินค้าแก่ท่านเมื่อท่านได้ทำการชำระเงินและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ยืนยันการจัดส่ง สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุเท่านั้น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์การไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อท่านได้ยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย โดยในส่วนพื้นที่หมู่เกาะ บริษัทจะจัดส่งไปยังท่าเรือ(ฝั่งติดแผ่นดินใหญ่)ที่ใกล้ที่สุดของหมู่เกาะนั้นๆ
 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดเป็น สินค้าสั่งผลิต สินค้าที่ต้องมีการนำเข้าตามคำสั่งซื้อ สินค้าสั่งพิเศษ หรือสินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ดูโฮม ช้อปออนไลน์ จะดำเนินการจัดส่งสินค้า ภายใน 5-7 วัน ทำการ หากการจัดส่งสินค้าใช้ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด ในกรณีต่อไปนี้ (1) วันหยุด นักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาว (2) สินค้าขาดตลาด (3) สินค้าสั่งจองล่วงหน้า (4) ภัยธรรมชาติ และ กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 • บริษัท เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า โดยระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการขนส่งด้วย
 • หากต้องการติดตามสถานะคำสั่งซื้อสามารถตรวจสอบผ่านเวปไซต์ได้ หากท่านยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากวันที่บริษัท ยืนยันคำสั่งซื้อ รบกวนติดต่อ 1746 ต่อ 2
 • เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน ฝ่ายบริการลูกค้า 1746 ต่อ 2
 • การจัดส่งสินค้าทางบริษัท จะดำเนินการวางไว้บริเวณหน้าจุดส่งสินค้า/บ้าน/โครงการเท่านั้น ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบการยกเข้าบ้าน/ขึ้นที่สูง และ ประกอบติดตั้งใดๆ

ประเภทของการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยมีบริการจัดส่งสินค้า หรือ จัดส่งพร้อมติดตั้ง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ทำการตกลง ในการทำรายการสั่งซื้อ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

บริษัทคิดค่าบริการการจัดส่งสินค้าตามระยะทางจริงจากสาขาดูโฮมที่อยู่ใกล้ปลายทางที่สุดโดยค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 120 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเลือกประเภทการจัดส่งให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรอยู่ระหว่างเวลา 9.00 – 18.00 น.หากนอกเวลาทำการจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อก่อนจัดส่งสินค้า
 • กรณีท่านไม่อยู่รับสินค้าและไม่มีผู้รับสินค้า โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 15.00 น. ท่านต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 300 บาทต่อครั้ง
 • สินค้ากลุ่มกระเบื้อง/เซรามิค จัดส่งพื้นราบ ระยะทาง 30 เมตร กรณีหน้างานท่านมีข้อจำกัดต้องมีคนช่วยยกเพิ่มจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นต่อแรงงานคนละ 300 บาท หรือกรณี ต้องยกขึ้นชั้นบนคิดค่าบริการเพิ่มชั้นละ 300 บาท**
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เปรียบเทียบสินค้า 0