การให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม และตกแต่งบ้านที่มีคุณภาพและครบวงจร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ได้แก่

บริการจัดส่งสินค้า (Delivery Service)

กลุ่มบริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่หมายที่พร้อมให้บริการด้วยรถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ และรถร่วมขนส่งจากบุคคลภายนอก ซึ่งคิดอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าตามระยะทาง น้ำหนักของสินค้าและตามขนาดของรถขนส่ง โดยคำนึงถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีบริการจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและกระตุ้นยอดขายในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย

บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Service)

กลุ่มบริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่หมายที่พร้อมให้บริการด้วยรถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ และรถร่วมขนส่งจากบุคคลภายนอก ซึ่งคิดอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าตามระยะทาง น้ำหนักของสินค้าและตามขนาดของรถขนส่ง โดยคำนึงถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

บริการประกอบและติดตั้ง (Home Service)

กลุ่มบริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่หมายที่พร้อมให้บริการด้วยรถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ และรถร่วมขนส่งจากบุคคลภายนอก ซึ่งคิดอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าตามระยะทาง น้ำหนักของสินค้าและตามขนาดของรถขนส่ง โดยคำนึงถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการออกแบบตกแต่ง (Design Center)

กลุ่มบริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่หมายที่พร้อมให้บริการด้วยรถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ และรถร่วมขนส่งจากบุคคลภายนอก ซึ่งคิดอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าตามระยะทาง น้ำหนักของสินค้าและตามขนาดของรถขนส่ง โดยคำนึงถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

บริการจัดหาสินค้าพิเศษ (Special Order)

กลุ่มบริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่หมายที่พร้อมให้บริการด้วยรถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ และรถร่วมขนส่งจากบุคคลภายนอก ซึ่งคิดอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าตามระยะทาง น้ำหนักของสินค้าและตามขนาดของรถขนส่ง โดยคำนึงถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า