เงื่อนไขการเปลี่ยน - เคลมสินค้า

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยน-เคลมสินค้า หลังจากได้รับสินค้าภายใน 7 วัน เท่านั้น โดยบริษัท ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์ และเงื่อนการเปลี่ยน-เคลมสินค้า เพิ่มเติมมีดังนี้

 • 1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา แนะนำให้ถ่ายวิดิโอเป็นหลักฐานตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า เช่น
  สาเหตุการคืน สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพ
  บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ อุปกรณ์ครบสมบูรณ์ตามมาตรฐาน สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน มีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  สินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย -
  สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยบริษัทฯ - -
  สินค้าเสียหายจากการขนส่ง
 • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณีผ่าน Call Center 1746 หรือ ไลน์แอด @Dohome ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ โดยบอกรายละเอียดของผู้สั่งซื้อสินค้าและสาเหตุการคืนสินค้า/ความเสียหาย/สินค้าชำรุด/สินค้าผิดขนาด/ได้รับสินค้าผิดก่อนทุกครั้ง
 • ส่งภาพถ่ายสินค้าและเอกสารประกอบการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าที่จำเป็น ได้แก่
  • หลักฐานการซื้อขายสินค้า ที่มีเลขที่ใบสั่งสินค้าอยู่ด้วย
  • สำเนาบัตรประชาชน (เพื่อเป็นหลักฐานให้สาขาทำการคืนสินค้า) โดยแนบไฟล์เอกสารและรูปภาพทั้งหมดส่งมาที่ไลน์แอด @Dohome
 • สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยดูโฮม ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี
 • ทางบริษัทจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
 • ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์
 • ในกรณีที่ท่านรับสินค้าจากการส่งโดยรถร่วมบริการ ท่านต้องตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้าเท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามที่ชี้แจง บริษัท สามารถปฏิเสธการเปลี่ยน – เคลมสินค้า ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของดูโฮม ถือเป็นที่สิ้นสุด ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านไลน์แอด @Dohome ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืน สินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 2. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือ Email และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ (กรณีส่งโดยขนส่งเอกชน)
 3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์, ใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
 4. สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
 5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

หมายเหตุ: ทาง dohome.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

 • กลุ่มสินค้าภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่น CD, DVD, Blu-ray เป็นต้น
 • กลุ่มสินค้าไอที คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
 • กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/สั่งผลิต
 • กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ
 • สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
 • สินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น และการส่งเสริมการขาย

**การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้ว อาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

"สินค้ามีการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำของประเทศ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจหลังการขายที่ดีเยี่ยม จาก ทางศูนย์บริการโดยตรง ในการเคลมสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการหลังการขายของเรา"


ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังฝ่าย Call Center Dohome.co.th หมายเลขโทรศัพท์ 1746 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจากบริษัท

ท่านต้องจัดการส่งสินค้าคืนซึ่งสามารถส่งสินค้าได้ 2 วิธีคือ ลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนด้วยตัวเองหรือบริษัทขนส่งไปรับสินค้าคืน

  1. วิธีสำหรับลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนด้วยตัวเอง

กระบวนการภายในบริษัทจำเป็นต้องส่งสินค้าคืนตามสาขาที่จ่ายของออกเท่านั้น ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้

1.1 สำหรับในเขตกรุงเทพ

1.1.1 หลังจากทางบริษัทมีการตรวจสอบแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ให้ลูกค้านำสินค้า อุปกรณ์ประกอบ ของแถม (หากมี) แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดูโฮม ช้อปออนไลน์และใบสั่งซื้อบรรจุลงกล่องให้เรียบร้อย เขียนสาเหตุการส่งคืนสินค้าบนหน้ากล่องและที่อยู่ที่ทำการจัดส่งให้ชัดเจน แล้วทำการจัดส่งสินค้าคืนมาที่ แผนกจัดเตรียมอีคอมเมิร์ซ บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน) (เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งสาขาที่ส่งคืนตามบิลที่จ่ายสินค้าออกอีกครั้ง)

1.1.2 เมื่อทำการจัดส่งกับบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งการส่งสินค้าคืนและส่งหลักฐานหรือใบเสร็จค่าขนส่งมาทางไลน์แอด @Dohome ทางบริษัทจะตรวจสอบเอกสารและสินค้าเพื่อดำเนินการต่อไป


1.2 สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด

1.2.1 หลังจากทางบริษัทมีการตรวจสอบแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ให้ลูกค้านำสินค้า อุปกรณ์ประกอบ ของแถม (หากมี) แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดูโฮม ช้อปออนไลน์และใบสั่งซื้อบรรจุกล่องให้เรียบร้อย เขียนสาเหตุการส่งคืนสินค้าบนหน้ากล่องและที่อยู่ที่ทำการจัดส่งให้ชัดเจน แล้วทำการจัดส่งสินค้าคืนมาที่ สาขาที่จ่ายของออก ต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้แจ้งอีกครั้ง

1.2.2 เมื่อทำการจัดส่งสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบเอกสารและสินค้าเพื่อดำเนินการต่อไป


  1. วิธีสำหรับเรียกใช้บริษัทขนส่งไปรับสินค้าคืน

2.1 หลังจากทางบริษัทมีการตรวจสอบแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ทางบริษัทจะส่งเอกสารใบนำส่งสินค้าไปทางอีเมลลูกค้า และจะทำการนัดวันเวลาและสถานที่เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืนกับลูกค้า

2.2 กรณีลูกค้าเปลี่ยนใจหรือไม่พอใจในตัวสินค้า แต่ต้องการที่จะคืน/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการขนส่งกลับ โดยลูกค้าต้องทำการโอนเงินค่าขนส่งสินค้ามายังบริษัทและแจ้งโอนเงินให้เรียบร้อย ทางบริษัทจะส่งเอกสารใบนำสินค้าไปทางอีเมลลูกค้า และจะทำการนัดวันเวลาสถานที่เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืนกับลูกค้า และขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืน หรือ คืนวงเงินเข้าบัตร (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต) แต่จะเปลี่ยนเป็นการคืนเงินเข้ารหัสสมาชิกเพื่อใช้ซื้อสินค้าในดูโฮมได้ทุกสาขา

2.3 ลูกค้าจะต้องบรรจุหีบห่อสินค้าให้เรียบร้อยและนำเอกสารใบนำส่งสินค้าที่บริษัทส่งให้ทางอีเมลมาติดบนหีบห่อสินค้าด้วย 1 ฉบับ และเก็บไว้กับตัวเองอีก 1 ฉบับ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมารับสินค้า

2.4 เจ้าหน้าที่จะมารับสินค้าคืนตามวันเวลาที่กำหนดไว้ และทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารและสินค้าที่ได้รับ จากนั้นบริษัทจะทำการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าให้ หลังจากทำการตรวจสอบเอกสารและสินค้าเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามเงื่อนไข


 1. ลูกค้าขอคืนสินค้าบริษัทจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าภายในระยะเวลา 15 วันทำการ หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารและสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการของทางธนาคาร) หากบริษัทตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทจะนำส่งสินค้าคืนและสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสินค้า
 2. กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าบริษัทจะทำการส่งสินค้าให้ลูกค้า¬ทำการหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนและ ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

** หมายเหตุ

 1. การคืนสินค้าโดยคืนสินค้าทั้งหมดในรายการบิล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการสั่งซื้อและการหีบห่อสินค้า โดยคิดร้อยละ 2 ของราคาบิลนั้น
 2. การคืนสินค้าบางรายการในบิลนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการสั่งซื้อและการหีบห่อสินค้า โดยคิดร้อยละ 2 ของราคาสินค้า
 3. การคืนสินค้าหากพิจารณาแล้วว่าทางบริษัทมีส่วนผิดหรืออยู่ในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ากลับ แต่หากพิจารณาแล้วว่าทางบริษัทไม่มีส่วนผิดหรือไม่อยู่ในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งกลับ
 4. การคืนสินค้าโดยคืนสินค้าทั้งหมดในรายการบิลกรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตทางบริษัทขอคิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ร้อยละ 3 ของราคาบิลนั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการหีบห่อ, ค่าขนส่ง)
 5. การคืนสินค้าบางรายการในบิลนั้น กรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ทางบริษัทขอคิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ร้อยละ 3 ของราคาสินค้า (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการหีบห่อ, ค่าขนส่ง)

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้ :

 1. จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าที่ดูโฮม ภายใน 7 วัน หลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 2. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 15 วัน หลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 3. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ทำการชำระเงิน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร
เปรียบเทียบสินค้า 0