Dohome-Banner-Double-Day-2

July Sale

กรกฎาพาช้อป รวมสินค้าเพื่อบ้าน

(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

ลดเพิ่ม 300.- เมื่อช้อปครบ 9,000.- ขึ้นไป เมื่อชำระเต็มจำนวนเฉพาะบัตรเครดิตและวันที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิต KTC

- พิมพ์โค้ด DOHOMEXKTC

- จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

- จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

บัตรเครดิต KCC

- พิมพ์โค้ด DOHOMEXKCC

- จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

- จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

บัตรเครดิต BBL

- พิมพ์โค้ด DOHOMEXBBL

- จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

- จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

บัตรเครดิต CITI

- พิมพ์โค้ด DOHOMEXCITI

- จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

- จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

บัตรเครดิต Kbank

- พิมพ์โค้ด DOHOMEXKbank

- จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

- จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

เปรียบเทียบสินค้า 0