ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งลดเยอะ

MicrosoftTeams-image_8_2

Step : ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งลดเยอะ

  • ซื้อสินค้าชิ้นที่ 1 ในราคา 307.00 บาท
  • ซื้อสินค้า 5 ชิ้นขึ้นไปในราคาชิ้นละ 300.00 บาท
  • ซื้อสินค้า 10 ชิ้นขึ้นไปในราคาชิ้นละ 289.00 บาท
  • ซื้อสินค้า 15 ชิ้นขึ้นไปในราคาชิ้นละ 279.00 บาท
  • ซื้อสินค้า 20 ชิ้นขึ้นไปในราคาชิ้นละ 269.00 บาท
  • ซื้อสินค้า 30 ชิ้นขึ้นไปในราคาชิ้นละ 259.00 บาท
เปรียบเทียบสินค้า 0