Thick Wall Pumping Pipe 1 1/2Inch

In stock
SKU
10023388
฿680.00
- +

- ผลิตมาจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรมาตรฐาน
- ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสูง
- มีความแข็งแรงทนทาน สะดวกในการเชื่อมต่อและที่สำคัญทนการกัดกร่อน
- อายุการใช้งานที่ยาวนานนับสิบปี

Delivery Options
Get Product at Store
Check Availability for Store Pick Up
Standard Delivery
Minimum delivery fee 80 Baht
More Information
UnitPiece
How to Useใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ท่อการประปาท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไป
Recommend Information

- เลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- หากมีการชำรุดควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
- ควรตรวจเช็คก่อนการใช้งาน

What's in the boxประปาหนา 11/2"
Compare Products 0