Steel Flat Bar 1/2x3/16 Inch

In stock
SKU
10037682
฿59.00
- +

- ผลิตจากเหล็กกล้าที่มีคุณภาพสูง
- ตัดสลิตได้ขนาดและความหนาเท่ากัน
- เหล็กรูปพรรณรีดร้อน ลักษณะเส้นตรงยาว
- ใช้เป็นส่วนประกอบในงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป
- นิยมนำไปเชื่อมประกอบเป็นฝาตะแกรง ฝาท่อและรางระบายน้ำหรืองานเชื่อมทำเหล็กดัด งานทำแหนบรถยนต์
- มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน

Delivery Options
Get Product at Store
Check Availability for Store Pick Up
Standard Delivery
Minimum delivery fee 80 Baht
More Information
UnitPiece
How to Useเหมาะสำหรับงานเหล็กที่ใช้ทำโครงสร้างทั่วไป
Recommend Information

- ควรจัดวางไว้เหนือพื้นดินและอยู่ในที่แห้ง
- ควรหาวัสดุปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อป้องกันน้ำ และความชื้นที่อาจทําให้เหล็กเป็นสนิม
- เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้ชิ้นงานมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

What's in the boxเหล็กแบนรีด 1/2x3/16 นิ้ว
Compare Products 0