MAZUMA 4-Stage Water Filter No.ESSENCE

Model
ESSENCE
Out of stock
SKU
10266465
Brand
MAZUMA
฿7,990.00

- กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่ง ในบ้านได้
- กลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมซื้อสินค้าให้เข้ากับดีไซน์ของบ้าน
- สำหรับบ้านพักอาศัยที่มีสมาชิก 4- 6 คน
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของมาซูม่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าเพื่อเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ในกลุ่มเครื่องกรองน้ำให้ดูทันสมัยขึ้น
- ระบบการเตือนอายุใช้งานไส้กรองจะทำงานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ เมื่อแถบหน้าจอไม่แสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ แสดงว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนไส้กรองใหม่

Delivery Options
Get Product at Store
Check Availability for Store Pick Up
Standard Delivery
Minimum delivery fee 40 Baht
More Information
BrandsMAZUMA
Unitmachine
How to Useสำหรับกรองน้ำสะอาดเพื่อใช้ดื่ม หรือใช้
Recommend Information

- ศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด
- ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
- ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ

What's in the boxMAZUMA เครื่องกรองน้ำ 4 ขั้นตอน รุ่น ESSENCE
Width (cm)22
Depth (cm)21.2
Height (cm)31.5
Weight (kg.)3.7
Compare Products 0