ELECTROLUX Air Purifier No.FA41-402GY

Model
FA41-402GY
Out of stock
SKU
10318222
Brand
ELECTROLUX
Special Price ฿7,990.00 ฿9,160.00

- เครื่องฟอกอากาศ Flow A4 มีตัวกรองหลายชั้น กรองอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถดักจับฝุ่นผงขนาดเล็ก PM 1.0, 2.5,กลิ่นและสารที่เป็นอันตรายในอากาศ
- พร้อมการแจ้งเตือน 2 ครั้งเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง
- สร้างพลังหมุนของอากาศให้กระจายทั่วห้องอย่างมีประสิทธิภาพ
- ครอบคลุมพื้นที่ห้องได้มากถึง 53 ตรม. ต่อชั่วโมง
- ชุดกรองอากาศแนวตั้ง กรองได้ 360 องศา
- ทำงานเงียบอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเสียงต่ำสุดเพียง 19 เดซิเบล
- เมื่อใช้โหมด Sleep และระดับเสียงสูดสุด 52 เดซิเบล
- ใช้งานง่ายผ่านหน้าจอระบบสัมผัส ตอบสนองการปรับระดับคุณภาพอากาศ
- ใช้เซ็นเซอร์แบบเลเซอร์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- จอแสดงผล LED และใช้งานผ่านระบบสัมผัส
- ปรับความเร็วใบพัดโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
- สะดวกกับการปรับ Auto Mode และ Sleep mode
- ปุ่ม child lock ป้องกันอันตรายจาการใช้งานของเด็ก
- แผ่นกรองมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

Delivery Options
Get Product at Store
Check Availability for Store Pick Up
Standard Delivery
Minimum delivery fee 80 Baht

ข้อมูลทางเทคนิค
- สีหลักของตัวผลิตภัณฑ์ : เทาอ่อน
- ลูกบิด : ระบบสัมผัส
- การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ : เครื่องกรองอากาศ
- คลื่นความถี่ (เฮิตซ์) : 50/60
- หน่วยแรงดันไฟฟ้าที่รองรับ (โวลต์) : 220
- ตัวกรอง : 3 (Pre, Anti-bacterial HEPA 13, Activated Carbon)
- แสดงผล AQI แบบ Real-time
- แสดงค่า AQI ด้วยสี
- โหมด SMART/AUTO
- โหมด SLEEP
- แสดงสถานะตัวกรองด้วยปุ่มและ LED
- ปุ่มล็อคป้องกันเด็กเล่นเครื่อง

More Information
BrandsELECTROLUX
Unitmachine
How to Useใช้สำหรับฟอกอากาศ
Recommend Information

- ควรศึกษาข้อแนะนำ และคำเตือนก่อนการใช้งาน
- ห้ามแก้ไข ดัดแปลงสินค้า หรือใช้งานผิดประเภท
- ห้ามวางสินค้าในที่เปียกชื้น และใกล้เปลวไฟ
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อมีการทำความสะอาดตัวเครื่อง

Warrantyรับประกันอะไหล่ 2 ปี
What's in the boxELECTROLUX เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FA41-402GY
- คู่มือการใช้งาน
- ใบรับประกัน
Width (cm)32
Depth (cm)32
Height (cm)58
Weight (kg.)6.2
Compare Products 0