Share this

รวม 5 วัดทำบุญออนไลน์ในจังหวัดอุบล

Dohome_steel-bar

ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 แบบนี้หลาย ๆ คนอาจจะอยากทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ไม่อยากออกไปข้างนอกเพื่อลดความเสี่ยง วันนี้ดูโฮมไกด์เลยรวบรวม 5 วัดยอดนิยมในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตอบคำถามยอดฮิต ทำบุญออนไลน์วัดไหนดี มาดูกันเลยครับ

วัดมหาวนาราม

วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานในพระอุโบสถ คือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย


สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อบริจาคได้ที่ : https://bit.ly/34VwCpD

วัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนอุปราช ข้างศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) พระอุโบสถสร้างตามแบบวัดเบญจมบพิตร เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วโบราณคู่บ้านคู่เมืองอุบล คือ พระแก้วบุษราคัม แกะมาจากแก้วบุษราคัมที่มีความงดงามมาก


สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อบริจาคได้ที่ : https://bit.ly/34HZ3Yt

วัดหลวง

วัดหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนพรหมเทพ ริมฝั่งแม่น้ำมูล ระหว่างท่ากวางตุ้งกับท่าจวน (ตลาดใหญ่) ซึ่งถือเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี มีพระแก้วไพฑูรย์ เป็นหนึ่งในแก้วรัตนชาติ เป็นพระแก้วโบราณสำคัญของวัด


สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อบริจาคได้ที่ : https://bit.ly/33m8Cfa

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตั้งอยู่โค้งถนนสมเด็จ ริมฝั่งแม่น้ำมูล เป็นวัดธรรมยุตนิกายแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี มีพระอุโบสถที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน หลังคาเป็นแบบไทยภาคกลาง มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากจีน และเวียดนาม ตัวอาคารเลียนแบบตะวันตก ส่วนฐานเป็นแบบเขมร


สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อบริจาคได้ที่ : https://bit.ly/33m8Cfa

วัดหนองบัว

วัดหนองบัว อยู่บริเวณชานเมืองอุบลราชธานี ไปทางทิศเหนือ มี "พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์" ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนาโดยจำลองแบบมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ และยังมีชื่อเสียงในการทำเทียนพรรษาอีกด้วย


สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อบริจาคได้ที่ : https://bit.ly/3rKgNLF

นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกหลายวัดหลากหลายช่องทางในการทำบุญ ซึ่งการทำบุญออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่สะดวกสบาย และตอบโจทย์อย่างมากในยุคปัจจุบัน สามารถทำบุญได้ทันใจ อยู่ที่ไหนก็ทำได้ อิ่มอกอิ่มใจ และเป็นสิริมงคลอีกด้วย ดูโฮมขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

Compare Products 0