AMANO Time Card 100/Pack

In stock
SKU
10002510
฿89.00
- +

- บัตรตอกเวลา พื้นสีขาว เส้นสีแดง
- ทนทานต่อการใช้งาน ไม่หักงอง่าย
- เหมาะสำหรับใช้คู่กับเครื่องตอกบัตร เพื่อการบันทึกเวลาการทำงานในองค์กร
- พิมพ์ช่องตารางและวันที่แบ่งแยกชัดเจน
- ช่องมีความกว้าง เข้าใจง่าย
- ผลิตจากกระดาษแข็งคุณภาพสูง เนื้อกระดาษเรียบเนียน

Delivery Options
Get Product at Store
Check Availability for Store Pick Up
Standard Delivery
Minimum delivery fee 80 Baht
More Information
UnitPack
How to Useเหมาะสำหรับใช้คู่กับเครื่องตอกบัตร เพื่อการบันทึกเวลาการทำงานในองค์กร
Recommend Information

- เก็บให้พ้นจากความร้อนและเปลวไฟ
- หลีกเลี่ยงความชื้นและน้ำ
- ไม่ควรพับหรือหักงอ เพราะอาจทำใหกระดาษยับได้

What's in the boxAMANO บัตรตอกเวลา (แพ็ค 100)
Compare Products 0