เปรียบเทียบสินค้า 0

ติดต่อทางจดหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคารออรัตนชัย เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ติดต่อทางโทรศัพท์

สำนักงานใหญ่ : 045-352-888
สาขาอุบลราชธานี : 045-352-888
สาขานครราชสีมา : 044-384-388
สาขารังสิต : 02-577-9888
สาขาขอนแก่น : 043-232-688
สาขาอุดรธานี : 042-215-388
สาขาพระราม 2 : 034-403-288
สาขาบางบัวทอง : 02-594-9388
สาขาเชียงใหม่ : 053-107-588
สาขาบางนาตราด : 038-579-588
สาขาเพชรเกษม : 061-0315888

ติดต่อทางอีเมล์ (ฝ่ายขาย)

สาขาอุบลราชธานี : sale-ub@dohome.co.th
สาขานครราชสีมา : sale-kr@dohome.co.th
สาขารังสิต : sale-rs@dohome.co.th
สาขาขอนแก่น : sale-kk@dohome.co.th
สาขาอุดรธานี : sale-ud@dohome.co.th
สาขาพระราม 2 : sale-pr@dohome.co.th
สาขาบางบัวทอง : sale-bt@dohome.co.th
สาขาเชียงใหม่ : sale-cm@dohome.co.th
สาขาบางนาตราด : sale-bn@dohome.co.th
สาขาเพชรเกษม : sale-pk@dohome.co.th

ติดต่อทางอีเมล์

สอบถามราคาสินค้า : dohome-ecm@dohome.co.th
เสนอขายสินค้า : datacenter-purchase@dohome.co.th
ร้องเรียนสินค้าและบริการ : complain@dohome.co.th
แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด : internalaudit@dohome.co.th
ข้อเสนอแนะสำหรับพนักงาน : hrm@dohome.co.th