บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำใน ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม” โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบถ้วน หลากหลาย คุณภาพดี ราคาถูก และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อรองรับกำลังซื้อของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของสังคมเมือง

เริ่มต้น

ปี 2526

จุดเริ่มต้นของธุรกิจ “ดูโฮม” ก่อตั้งขึ้นโดย “นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา” ภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ” เพื่อจำหน่ายสินค้าจำพวกเหล็ก วัสดุมุงหลังคา ไม้อัด และสินค้าวัสดุก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ปี 2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ขยายธุรกิจมาตั้งทำเลร้านค้า ณ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบัน เป็นที่ตั้งสาขาอุบลราชธานี และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัทอุบลวัสดุ จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจ ด้วยทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “อุบลวัสดุ”

ปี 2546

บริษัทฯ ได้ ขยายพื้นที่สาขาอุบลราชธานีเพื่อรองรับ การขยายกลุ่มสินค้า เพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม อีกทั้ง… ได้นำรูปแบบ “การค้าแบบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)” มาปรับใช้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้างรูปแบบเดิม โดยปรับรูปแบบสาขาเป็นลักษณะคลังสินค้าที่มีการแบ่งพื้นที่สำหรับส่วนค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงการนำระบบบาร์โค้ด และระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ทันสมัยมาใช้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง

ปี 2550

สาขาที่ 2 นครราชสีมาที่ตำบลหนองบัวศาล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มใช้ชื่อทางการค้าใหม่ว่า “ดูโฮม ในเครือบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด”เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบ ถูก และดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

การพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

ขยายสาขาไปยัง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 13 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) 1 แห่ง

  • ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้รับ การคัดเลือกเข้าดัชนี SET100 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย