ดูโฮม

ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา ในปี 2526 ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ เพื่อจำหน่ายสินค้าจำพวกเหล็ก วัสดุมุงหลังคา ไม้อัด และสินค้าวัสดุก่อสร้าง มีที่ตั้งอยู่ที่ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยการขายสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก และหลากหลาย ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

       

ต่อมาในปี 2536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ย้ายที่ตั้งร้านค้ามาที่ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งสาขาอุบลราชธานีในปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “อุบลวัสดุ” และในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายพื้นที่สาขาอุบลราชธานีเพื่อรองรับการขยายกลุ่มสินค้าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และได้นำรูปแบบการค้าแบบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มาปรับใช้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้างรูปแบบเดิม โดยปรับรูปแบบสาขาเป็นลักษณะคลังสินค้าที่มีการแบ่งพื้นที่สำหรับส่วนค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงการนำระบบบาร์โค้ด และระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ทันสมัยมาใช้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง

   

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการสาขานครราชสีมาซึ่งเป็นสาขาที่ 2 ที่ตำบลหนองบัวศาล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มใช้ชื่อทางการค้าใหม่ว่า “ดูโฮม ในเครือบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด” เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบ ถูก และดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

หลังจากนั้นบริษัทฯ มีการเปิดดำเนินการสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายสาขาไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 9 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) 1 แห่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม” โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบถ้วน หลากหลาย คุณภาพดี ราคาถูก และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อรองรับกำลังซื้อของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของสังคมเมือง

เปิดตำนานมหาอาณาจักรวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร

ยินดีต้อนรับสู่ www.dohome.co.th ซึ่งบริษัทได้ก่อตั้งในประเทศไทยภายใต้การจดทะเบียนเลขที่ 0345539000444 โดยที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่ 37-47 ถ. ศรีมงคล ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Dohome เป็นบริษัทของคนไทยในเครือของ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด

 • 2526

  นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา เริ่มดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

 • 2536

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ได้ย้ายที่ตั้งสาขาอุบลราชธานีมา ณ ที่ตั้งปัจจุบันที่ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพื้นที่กว่า 37 ไร่ โดยปรับรูปแบบเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ มีที่จอดรถเพียงพออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

  บริษัทฯ ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.อุบลวัสดุ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “อุบลวัสดุ”

 • 2539

  บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด (“DHG”) (เดิมชื่อบริษัท อุบลมารวยวัสดุอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด) ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

 • 2543

  บริษัทฯ ใช้ความได้เปรียบจากการเป็นผู้นำในตลาดค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศลาว

 • 2544

  DHG เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ส่งผลให้ DHG มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 10.00 ล้านบาท

 • 2546

  ระหว่างปี 2546 - 2549 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - ในปี 2546 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 50.00 ล้านบาท

  - ในปี 2547 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 130.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 180.00 ล้านบาท

  - ในปี 2549 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 120.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 300.00 ล้านบาท

  บริษัทฯ ได้นำรูปแบบการค้าแบบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มาปรับใช้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้างรูปแบบเดิม โดยปรับรูปแบบสาขาเป็นลักษณะคลังสินค้าที่มีการแบ่งพื้นที่สำหรับส่วนค้าปลีกและค้าส่ง เป็นที่รวบรวมสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์เกษตรและสวน และเครื่องมือช่างแบบครบวงจร รวมถึงการนำระบบบาร์โค้ด และระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ทันสมัยมาใช้

 • 2550

  DHG ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 75,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ส่งผลให้ DHG มีทุนจดทะเบียนลดลงเป็น 2.50 ล้านบาท

  ในเดือนกันยายน 2550 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขานครราชสีมาเป็นสาขาที่ 2 และได้เริ่มใช้ชื่อทางการค้าใหม่ว่า “ดูโฮม ในเครือบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด”

 • 2552

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 100.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 400.00 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

  บริษัทฯ นำโปรแกรม SAP ECC 6.0 ซึ่งจะเชื่อมต่อกับโปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale) มาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ พัฒนาบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และรองรับกระบวนการทำงานหลักขององค์กร อาทิ ระบบบัญชีและการเงิน และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

 • 2553

  ในเดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขารังสิตเป็นสาขาที่ 3

 • 2554

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 210.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 610.00 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

  DHG เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 397.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,975,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 400.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับซื้อที่ดิน

 • 2555

  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาขอนแก่นเป็นสาขาที่ 4

 • 2556

  ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาอุดรธานีเป็นสาขาที่ 5

 • 2557

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 390.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,000.00 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

  ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาพระราม 2 เป็นสาขาที่ 6

 • 2558

  บริษัทฯ เริ่มมีการออกแบบ จ้างผลิต และจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (House Brand) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

  บริษัทฯ จัดตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ และเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต

  บริษัทฯ ร่วมมือกับผู้ให้บริการภายนอกเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างที่สาขาอุบลราชธานี สาขาโคราช สาขารังสิต และสาขาขอนแก่น

  ในเดือนตุลาคม 2558 และเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาบางบัวทองเป็นสาขาที่ 7 และสาขาเชียงใหม่เป็นสาขาที่ 8 ตามลำดับ

  บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด เป็นบริษัท ดูโฮม จำกัด

  บริษัทฯ ขายหุ้นของ DHG ทั้งหมดให้แก่นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา นางนาตยา ตั้งมิตรประชา นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา (รวมเรียกว่า “ครอบครัวตั้งมิตรประชา”)

 • 2559

  บริษัทฯ เปิดตัวช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ (E-Commerce) ภายใต้ชื่อ “Dohome Shop Online” โดยลูกค้าสามารถเลือกสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.dohome.co.th

 • 2560

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

 • 2561

  ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทฯ เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า

  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท คิดดีโลจิสติกส์ จำกัด (“KIDDEE”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 96.9 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการจัดส่งสินค้า

  ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาบางนา เป็นสาขาที่ 9

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีมติดังนี้

  - อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

  - เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 14,000,000 หุ้น เป็น 1,400,000,000 หุ้น

  - เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 400.00 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 1,400.00 ล้านบาท เป็น 1,800.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

  - พิจารณารับทราบการเสนอขายหุ้นของ Amplus Holdings Limited ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

  ในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ซื้อหุ้นของ KIDDEE จากนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ นายมารวย ตั้งมิตรประชา และบริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KIDDEE ร้อยละ 100.0 นอกจากนี้ บริษัทฯ ขายหุ้นของบริษัท ดูโฮมแลนด์ จำกัด (“ดูโฮมแลนด์”) ทั้งหมดให้แก่นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา